środa, 26 lipca 2017

Podsumowanie akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

W roku szkolnym 2016/2017 w wszystkich grupach przedszkolnych i w oddziale ,,0” odbywały się zajęcia rozwijające zamiłowanie do czytania.
W zajęcia te zaangażowało się wiele osób. Byli wśród nich między innymi rodzice, babcie, dziadkowie, senator, dyrekcja ZPO nr 2, bibliotekarki, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 oraz studenci odbywający u nas praktyki.

W oddziale ,,0”, którego wychowawczynią była p. Anna Zgorzałek odbywały się cykliczne spotkania z bibliotekarką p. Elżbietą Oleksiuk.
Dzieciom z tej grupy czytali również uczniowie klasy 2b p. Barbary Maciejewskiej, z kasy 2c- p. Izabeli Trojanowskiej i z klasy 3c- p. Izabeli Barczuk. Spotkania te odbywały się pod hasłem ,,Dzieci- dzieciom”.
Dzieci odwiedziły wraz z wychowawczynią bibliotekę szkolną i miejską.

W grupie VI pani Agnieszki Kowalczuk czytali dzieciom:
-pan dyrektor ZPO nr2 Grzegorz Kowalczyk;
-uczennice z klasy 3c p. Izabeli Barczuk;
-bibliotekarka p. Elżbieta Oleksiuk (comiesięczna recytacja wierszy);
-rodzice.
Dzieci odwiedzały regularnie bibliotekę szkolną.

W grupie V, gdzie wychowawczynią była p. Halina Łukaszuk czytali dzieciom:
-p. dyrektor naszego przedszkola Renata Tarasiuk;
-p. dyrektor ZPO nr2 Grzegorz Kowalczyk;
-p. Marszałek Sejmu Franciszek Jerzy Stefaniuk;
-p. z Biblioteki Miejskiej;
-uczennice Gimnazjum nr 2 Natalia Byczyk i Julia Nowicka;
-studentka SGGW w Warszawie p. Klaudia Kłos.
Dzieci z tej grupy były również na wycieczce w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Dzieci z grupy IV, których wychowawczynią była p. Joanna Małek słuchały baśni i opowiadań czytanych przez:
-p. dyrektora ZPO nr Grzegorza Kowalczyka i p. dyrektor przedszkola Renatę Tarasiuk;
-p. Marszałka F. J. Stefaniuka;
-rodziców- p. K. Juszczak, p. K. Wysokińską i p. S. Maleśkiewicz.
Dzieci były także na wyciecze w Bibliotece Miejskiej.

Dzieciom z grupy III p. Ewy Michaluk  bajki i opowieści czytali;
-babcia p. Elżbieta Piotrowicz;
-emerytowany górnik p. Stefan Śledź;
-p. z bibliotekarka z MBP;
-studentka z Białej Podl. p. Marta Kieczka;
-bibliotakarka z ZPO nr2 p. Elżbieta Oleksiak;
- dyrektor z przedszkola w Drelowie p. Katarzyna Słonecka;
-p. Marszałek F. J. Stefaniuk;
-p. Aldona Płudowska.

Pani Renata Niewęgłowska- wychowawczyni grupy II zaprosiła do czytania dzieciom:
-babcie: p. Marię Marciniuk, p. J. Matejek i p. E. Olesiejuk oraz dziadka  p. Józefa Geresza;
-mamę p. Ewę Marzel;
-panią z Biblioteki Miejskiej.

W grupie I, gdzie wychowawstwo pełniła p. Małgorzata Iwanek dzieci słuchały baśni opowiadań i bajek czytanych przez:
-panią z Biblioteki Miejskiej;
-babcię p. Janinę Konaszuk i p. Joannę Małek;
- p. Aldonę Płudowską;
-mamę p. Sylwię Karczmarz;
Wychowawczyni i panie współpracujące w grupie czytały dzieciom podczas leżakowania jak również w I części dnia i podczas zajęć.


Po każdym czytaniu dzieci rysowały ulubione scenki, a wychowawczynie  kolorowe obrazki składały w piękne książeczki.
I. Młynarczyk