piątek, 28 kwietnia 2017

JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY

„ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE , 
ODSUŃ OD NIEJ ZŁO 
I PAMIETAJ CO DZIEŃ 
ABY CHRONIĆ JĄ"   W. Lelew

W dobie gwałtownych zmian  i szybkiego rozwoju cywilizacji, coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: „edukacja ekologiczna”, „ochrona środowiska”.
Człowiek od wieków korzysta z naturalnych bogactw ziemi, eksploatuje je i zanieczyszcza: powietrze, wodę i glebę.
Zatem kształtowanie postaw ekologicznych  rozpoczyna się już u progu edukacji przedszkolnej. Dlatego też uczmy dzieci, jak korzystać ze środowiska, by żyć w zgodzie z naturą, jak stworzyć sobie możliwość świadomego wyboru miedzy zagrożeniem a zapobieganiem.
            Z myślą o powyższych działaniach na rzecz ochrony i ulepszania naturalnego środowiska w dniu 24 kwietnia w grupie II ,,Słoneczka” odbyło się zajęcie otwarte związane z tematyką kształtowania umiejętności dbania o zasoby świata przyrody - ,,Jestem przyjacielem przyrody”. Celem zajęcia było: zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka, budzenie wrażliwości na piękno przyrody, zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska, wzbogacenie wiadomości dotyczących segregacji odpadów. Bogactwo metod, form pracy z dziećmi, jak i duża ilość pomocy dydaktycznych wykorzystanych w czasie zajęcia pozwoliła dzieciom na zaprezentowanie posiadanej wiedzy i umiejętności, umożliwiła przybliżyć, pogłębić  i utrwalić zasady dobrych zachowań świadczących o tym, że dbają o środowisko i przyrodę. Różnorodna aktywność dzieci  została nagrodzona, otrzymały one od głównej bohaterki zajęć ,,Żółtej Rybki” dyplom ,,Przyjaciela przyrody”, kosze do segregacji śmieci, które umieszczono w szatni przedszkola i soczki do picia.
    Organizując takie zajęcia, mamy nadzieję, że konkretne działania na rzecz ochrony środowiska nauczą  umiejętności harmonijnego współdziałania  i współistnienia z ludźmi i przyrodą zarówno  naszych wychowanków, jak i całej społeczności przedszkolnej i rodzinnej. Nasz przykład zacznie oddziaływać na innych i zaczną się zmieniać. Gdy my sami potrafimy żyć w zgodzie z Naturą, jest duża szansa, że dzieci, które wychowamy, staną się podobne.
.
                                                                                        Aldona Płudowska