Informacje

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 - 16:30.


Obecnie w placówce jest 124 wychowanków w pięciu grupach wiekowych. Do przedszkola uczęszczają dzieci z Międzyrzeca Podlaskiego w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 5 i 6-letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Międzyrzec Podlaski; nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Rekrutacja (wydawanie kart) dzieci rozpoczyna się od początku marca każdego roku. 

Istnieje możliwość zapisania dzieci w ciągu całego roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc w placówce. 


Opłaty:

Informujemy, że koszt dziennego wyżywienia dziecka wynosi 6 zł, natomiast opłata jednej godziny (powyżej pięciu bezpłatnych godzin) wynosi 1zł. Opłata za czesne i wyżywienie płatna będzie z dołu do dnia 20 następnego miesiąca.

Opłaty za czesne mogą być dokonywane na rachunek:

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 
21-560 Międzyrzec Podlaski 
ul. Partyzantów 8.

Nr konta 23 8039 0006 0000 0008 8460 0004 BS Międzyrzec Podlaski w tytule: wpłata czesnego za miesiąc ......., imię i nazwisko dziecka, grupa.


Opłaty za wyżywienie można wpłacać na rachunek:

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 
21-560 Międzyrzec Podlaski 
ul. Partyzantów 8.

Nr konta:50 8039 0006 0000 0008 8460 0003 BS Międzyrzec Podlaski w tytule: wpłata za wyżywienie za miesiąc ......., imię i nazwisko dziecka, nr przedszkola, grupa.


Rada Rodziców

W skład Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 4 w ZPO Nr 2 wchodzą:
 • Przewodniczący Rady Rodziców - Kulik Gabriela 
 • Wiceprzewodnicząca - Karczmarz Sylwia
 • Skarbnik - Radzikowska Agnieszka
Komisja Rewizyjna:
 • Bożedajek Kamil
 • Wysokińska Marta
 • Byczyk Grzegorz
Zestaw programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu w Międzyrzecu Podlaskim:

Działając na podstawie art. 22a. ust. 2, 2b i 2e. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola w Międzyrzecu Podlaskim dopuszczam w rok szkolnym 2012/2013 w Przedszkolu w Międzyrzecu Podlaskim następujące programy:


1. "Nasze Przedszkole"– program wychowania w przedszkolu autorstwa  W. Żaba - Żabińskiej, M. Kwaśniewskiej

2. Program nauczania J. Angielskiego My world - autor D. Sikora-Banasik

3. Program nauczania religii ,,Kochamy dobrego Boga"


4. Program wychowawczy Przedszkola Nr 4.

oraz programy dodatkowe:

- Ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej ,,Akademia Aquafresh" IV edycja,

- Program przedszkolnej profilaktyki antynikotynowej ,,Czyste powietrze wokół nas"


Zajęcia dodatkowe

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogą uczestniczyć w następujących zajęciach dodatkowych:
 • Język angielski 
 • Gimnastyka korekcyjna 
 • Rytmika 
 • Religia
 • Szachy
 • Zumba
 • Zajęcia logopedyczne

Dbając o ofertę dydaktyczną zajęć dla dzieci staramy się wzbogacać i urozmaicać czas spędzony w przedszkolu o różne imprezy i uroczystości. Wspólne świętowanie to miłe przeżycie dla każdego przedszkolaka, które na długo pozostaje w jego pamięci. W tym celu przy współpracy z rodzicami organizujemy w ciągu całego roku szkolnego wiele spotkań do których należą m. in.:
 •  Pasowanie na przedszkolaka
 •  Dzień Edukacji Narodowej
 •  Mikołaj w przedszkolu
 •  Spotkanie wigilijne
 •  Jasełka
 •  Dzień Babci i Dziadka
 •  Bal Przebierańców
 •  Powitanie wiosny
 •  Święto Rodziny
 •  Dzień Dziecka, 
 •  Zakończenie roku w przedszkolu
           Oprócz tego rodzice uczestniczą wspólnie z dziećmi w akcjach charytatywnych organizowanych w przedszkolu, w zajęciach otwartych i warsztatach dla rodziców.