Projekty   „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych  i wiele innych ekologicznych działań.
_____________________________________________________________________

 ,,Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji antytytoniowej.

Założenia programu:

1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

_____________________________________________________________________
    Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh"  koncentruje się  na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, aby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej.______________________________________________________________________"Mamo, tato wolę wodę" – to Ogólnopolska Kampania Edukacyjna, która została zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Jej celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Podobnie jak w poprzednich latach patronami merytorycznymi akcji są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. W tym roku kampania „Mamo, tato, wolę wodę!” została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerem medialnym już po raz drugi zostało MiniMini.


http://www.wolewode.pl/dla-rodzicow.html