poniedziałek, 20 maja 2013

Akcja ,,Czyste powietrze wokół nas"

      Na przełomie kwietnia i maja dzieci z grupy III, IV i V uczestniczyły w realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej.
     Program był adresowany do dzieci 5-6 letnich oraz ich rodziców. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów oraz skutków, jakie ze sobą niesie, a także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
         Program składał się z 5 zajęć warsztatowych o następującej tematyce:

- Co i dlaczego dymi?
- Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
- Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
- Jak unikać dymu papierosowego?
- Nie pal przy mnie.         W ramach realizacji zagadnień z programu został zorganizowany kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów. Prace plastyczne wykonane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych zostały zaprezentowane na wystawie dla rodziców, promując zdrowy tryb życia.


         Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek "Nie pal przy mnie", który wręczały palącym członkom rodziny. Poznały także maskotkę Dinka, która towarzyszyła dzieciom w trakcie zajęć.